"Самый дешевый воздушный шар"
Самый дешевый воздушный шар

(файл для печати)

 

Любі діти!

         Ви можете зробити власними руками повітряну кулю І помилуватися її польотом. Розгляньте комплект саморобки.
         Крім аркушів цигаркового паперу і трьох аркушів картону, що в ньому, вам також знадобиться 100 г казеїно-вого клею або ПВА (тільки не силікатного), старі газети, ножиці, лінійка, косинець, за бажанням кулю можна прикрасити кольоровими стрічками, приготуйте їх до 10 м (готова куля матиме діаметр 1,5 м).
Відберіть 24 аркуші й склейте їх попарно по ширині, щоб довжина була 2400 мм. Зробіть заготовку викрійки для смуг оболонки. Для цього стару газету складіть навпіл за довжиною і перенесіть на неї викрійку за вказаними розмірами, потім виріжте і розгорніть. Викрійку закріпіть скріпками або шпильками посередині стосу смуг, потім ножицями виріжте деталі з урахуванням припуску — з двох боків по 5 мм.
         Розкладіть деталі, зсунувши на величину припуску, намажте клеєм 2, 4, 6 і т. д. деталі й склейте пари, загортаючи один край на інший. Потім склейте пари між собою. Перед останнім склеюванням кулю вивертають до середини рубцями.
Виріжте зірку з червоного паперу за викрійкою. Смугу з написом «Супутник» для міцності наклейте на картон такого ж розміру Й скріпіть краї, щоб вийшло кільце. До нього з середини приклейте оболонку кулі. До зірки прикріпіть петлю: зробіть у центрі щілину 10 мм, вставте складену навпіл смужку паперу й приклейте з середини її краї. Потім приклейте зірку зверху кулі.
         Перевірте, чи немає в кулі щілин і отворів, — для цього наповніть її повітрям за допомогою вентилятора. Щілини акуратно заклейте шматочками цигаркового паперу. Коли куля висохне, її  можна   скласти   і  так  зберігати  до   запуску.

Найкраще запускати повітряну кулю у тиху прохолод-ну погоду, на відкритій місцевості, подалі від електропроводів. Кулю вгору підіймає нагріте повітря. В старому відрі без дна, поставленому догори вузьким отвором, розпалюють невеличке вогнище з товстого поління або вугілля. Коли вогонь стухне І вогнище вже не даватиме іскор, кільце кулі поставте над вузьким отвором відра, оболонку Підтримуйте з боків, а петлю на зірці бажано зачепити гачком вудочки І підтягувати вгору. В цьому беруть участь кілька чоловік. Відпускають кулю тільки тоді, коли оболонка достатньо прогріється і куля ніби пориватиметься вгору. Щоб наповнити повітряну кулю в кімнатних умовах, застосовують електросушилку для рук або фен — це повністю виключає випадки загорання.
Правильно збудована і наповнена теплим повітрям куля може довго протриматись у повітрі й летітиме на велику відстань. Якщо ж прикріпити кольорові стрічки, вони будуть красиво майоріти й нагадувати політ супутника.

УСПІШНОГО СТАРТУ!

 

Дорогие ребята!

Вы можете своими руками сделать воздушный
шар и полюбоваться его полетом. Рассмотрите
комплект самоделки.
Кроме имеющихся в нём листов папиросной бумаги и трёх листов картона, вам понадобится 100 г казеинового клея или ПВА (но не силикатного), старые газеты нож-ницы, линейка, угольник. По желанию для украшения шара можно подобрать до 10 м цветных лент (готовый шар будет иметь диаметр 1,5 метра).
Отберите 24 листа склейте их попарно между собой по ширине, чтобы длина составляла 2400 мм. Сделайте заготовку выкройки для полос оболочки. Для этого старую газету сложите вдвое по длине и перенесите на неё выкройку по указанным размерам, затем вырежьте и разверните. Выкройку закрепите скрепками или булавочками посередине стопки полос затем ножницами вырежьте детали с учётом припуска — с обеих сторон по 5 мм.
Разложите детали со сдвигом на величину припуска, намажьте клеем 2, 4, 6 и т. д. детали и склеивайте пары, заворачивая один край на другой. Затем склейте пары между собой. Перед последней склейкой шар выворачивают швами внутрь.
Вырежьте звезду из красной бумаги по выкройке. Полосу с надписью «Спутник» наклейте для прочности на картон такого же размера и скрепите края, чтобы получилось кольцо. К нему изнутри приклейте оболочку шара. К звезде прикрепите петлю: прорежьте в центре щель 10 мм, вставьте в неё сложенную пополам полоску бумаги и приклейте с внутренней стороны ее края. Затем звезду приклейте сверху шара.
Проверьте, не оказалось ли в шаре щелей и отверстий, — для этого наполните его воздухом при помощи вентилятора. Щели аккуратно заклейте кусочками папиросной бумаги. Когда шар  высохнет, его  можно  сложить  и хранить
до запуска.
Воздушный шар лучше всего запускать в тихую про-хладную погоду, на открытой местности, вдали от электро-проводов. Его поднимает вверх нагретый воздух. В старом ведре без дна разводят маленький костёр из толстых поленьев или углей. Когда пламя спадёт и костер на будет давать искр, кольцо шара поставьте над узким отверстием ведра, оболочку поддерживайте с боков, а петлю на звезде желательно зацепить крючком удочки и подтягивать кверху, В этом принимают участие несколько человек. Отпускают шар только тогда, когда оболочка его достаточно прогреется и он будет как бы рваться ввысь.
Для наполнения воздушного шара в комнатных условиях хорошо использовать электросушители для рук или фен — это полностью исключит случаи воспламенения.
Хорошо построенный и наполненный тёплым воздухом шар может долго продержаться в воздухе и лететь на большое расстояние. Если прикрепить цветные ленты, они будут красиво развеваться  и  напоминать  полёт спутника.

УСПЕШНОГО СТАРТА!